Hoppa till innehåll
Kurs

Introduktion till EMC: Standarder och mätningar

I egen takt

Registrera dig

Fullständig kursbeskrivning

Kursen riktar sig till dig som vill öka din förståelse för elektromagnetisk kompabilitet och främst standarder och mätningar för EMC-verifiering. Kursen introducerar EMC-labbet vid Luleå tekniska universitet och förbereder deltagarna för egna mätningar i labbet. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som arbetar vid produktutvecklande och/eller import-företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor

Förkunskaper: Högskoleutbildning med grundläggande kunskaper inom elektroteknik..

Kursens innehåll: Kursen ger en introduktion till EMC-standarder och mätningar för EMC-test och verifiering. Kursen börjar med inledande begrepp och en introduktion till EMC-standarder. Därefter diskuteras EMC testplanering och rapportering och EMC labbet vid Luleå tekniska universitet visas. De efterföljande avsnitten går igenom de fyra bastesterna för EMC: Utstrålad emission, påstrålad immunitetstestning, ledningsbunden emission och slutligen test av ledningsbunden immunitet och transienta störningar.

Kursens upplägg: Kursen är en självstudiekurs där det finns möjlighet att få kontakt med läraren under kursens gång. I kursrummet finns övningsuppgifter och studiematerial presenterat.

Kursen struktureras på följande sätt: Kursen bygger på självstudier och är uppdelad i åtta moduler.

Kurslitteratur: EMC for Product Designers, 5th Edition – September 26, 2016, Author: Tim Williams, Paperback ISBN: 9780081010167.

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på uppgifter och quizzar.

Presentation lärare: Jonas Ekman, Professor elektroniksystem, Andreas Nilsson, EMC-lab föreståndare, Åke Wisten, gästlärare

Översikt
Start datum:
2024-03-01
Omfattning:
40 h
Kursformat:
självstudier
Antal platser:
obegränsat
Språk:
Svenska
Pris:
3000 kr
Sista dag för anmälan: löpande anmälan
LTU förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda