Hoppa till innehåll
Lean produktion är en Kurs

Lean produktion

Jan 30, 2024/Jun 12, 2024

Platser kvar: 5

Registrera dig

Fullständig kursbeskrivning

Om kursen

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker som innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen ger förståelse för grundläggande strategier och principer inom lean produktion. Den ger även en grund för fortsatta studier av hur den nya generationens världsledande företag som arbetar enligt en lean affärsstrategi bedriver sin verksamhet.

Grundkursen omfattar bland annat följande teman:

  • Strategier och principer för Lean produktion
  • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
  • Design av värdeflöden
  • Dragande och tryckande produktionssystem
  • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
  • Lagarbete, engagemang och delaktighet
  • Ledningssystem med PDCA-metodik
  • Företagssamverkan längs värdeflöden
  • Transformation till en Lean företagskultur

PLANERADE TRÄFFAR 
Träff 1: 30 - 31 januari 2024
Träff 2: 27 - 28 februari 2024
Träff 3: 9 - 10 april 2024
Träff 4: 14 -15 maj 2024
Träff 5: 11 - 12 juni 2024

Ort och plats för träffar bestäms slutligt då vi vet var våra deltagare kommer ifrån. Utgångspunkt är att träffarna ligger i Luleå och Skellefteå området.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som arbetar i en organisation som överväger en lean affärsstrategi.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande behörighet (även den som inte har grundläggande behörighet kan följa kursen men då ges inte några högskolepoäng). 

OMFATTNING/TID
10 kursdagar. 7,5 hp. Kursen består av fem tvådagarsträffar som innehåller diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar lean-metodik. Den lärarledda undervisningen sker under kursträffar som planeras in med ungefär 4-6 veckors mellanrum.

KURSLITTERATUR
Jeffrey Liker, The Toyota Way - 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass, 2022
Niklas Modig & Pär Ahlström, Detta är Lean, 2015
Petersson et al., Lean - gör avvikelser till framgång!, 2015

Ingår i kursavgift och delas ut på första kursträffen.

ANMÄLAN 
Anmälan till kursen stängs 18 december 2023. Platser till kursen kan fortfarande finnas tillgängliga efter sista anmälningsdatum. Anmälan är bindande, se allmänna villkor här. Vid intresse för kursen och önskemål om anmälan efter deadline, vänligen kontakta uppdragsutbildning@ltu.se.

Översikt       
Start datum:
2024-01-30
Omfattning: 7,5 hp
Kursformat:
Luleå och Skellefteå området
Antal platser:
24
Språk:
Svenska
Pris:
42 000 kr exkl. moms
Sista dag för anmälan: 2023-12-18