Hoppa till innehåll
Kurs

Innovativt ledarskap i förändring - för chefer, ledare och rektorer

Sep 1, 2024/Sep 30, 2025

Registrera dig

Fullständig kursbeskrivning

Har du funderat på hur AI kommer att påverka din vardag och ditt ledarskap? I den här kursen kommer du att lära dig hur du använder AI-verktyg, analystekniker och kreativt tänkande för att för att förutse och planera för framtiden.

Målgrupp: Chefer, ledare och rektorer verksamma inom högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Förkunskaper: Du bör ha en allmän förståelse för generativ AI och maskinlärande motsvarande kursen Introduktion till artificiell intelligens.

Kursens innehåll: I kursen börjar vi med att utforska hur maskinlärande och AI-verktyg kommer att förändra framtidens arbetssätt och beslut. Vi visar hur olika typer av AI-verktyg kan användas i din vardag och hur de kan förändra olika typer av verksamhet. Kursen går även in på risker och etiska ställningstaganden vid användandet av AI.

Sedan arbetar vi med prognoser och strategisk framsyn i beslutsfattande och planering. Där olika metoder så som omvärldsbevakning, scenarioplanering och trendanalys används för att generera nya idéer och perspektiv hur AI och maskinlärande kommer att påverka din verksamhet.

Med hjälp av fallstudier och praktiska övningar kommer du utveckla en uppsättning färdigheter och verktyg för att effektivt förutse och planera för framtiden, och för att fatta mer informerade och strategiska beslut. Du får också chansen att arbeta med ett personligt projekt, ta fram din egen prognos och strategiska plan anpassad för just din verksamhet.

Kursens upplägg: Kursen är en 40 timmars kurs som kombinerar självstudier och sammankomster online. Självstudiematerialet består av föreläsningar och texter samt uppgifter, diskussioner och reflektion online. Kursen innehåller även en fysisk heldagsworkshop med fokus på förändringsarbete.

Kursen struktureras på följande sätt: Kursen är en 40 timmars kurs som kombinerar självstudier, sammankomster online med en fysisk workshop.  

Självstudier (25 timmar): Dessa består av korta, inspelade videoföreläsningar som täcker olika aspekter av AI och dess tillämpning speciellt för personer i en ledande position. Hur kan jag använda olika verktyg i vardagen samt hur kommer AI att påverka den miljö jag är verksam i. Deltagarna jobbar med individuella uppgifter, vilket ger möjlighet att praktiskt tillämpa de lärda koncepten och utveckla nödvändiga färdigheter inom era respektive områden. Kursverktyget är Canvas. 

Online-träffar (9 timmar): Kursen inkluderar tre online-sammankomster där deltagarna träffas i 3 timmar vid varje tillfälle. Dessa interaktiva sessioner ger möjlighet att ställa frågor, diskutera idéer, dela erfarenheter och få ytterligare vägledning från kursledarna. Träffarna kommer att ske online via Zoom/Teams.

Workshop (6 timmar): Kursen inkluderar ett fysiskt möte där vi fokuserar på att använda olika typer av metoder för trendanalys och scenarioplanering för att analysera möjliga framtidscenarios för just din verksamhet.

Datum och tider för träffar:

2024-09-17, 13-16 Kursstart (onlinemöte)

2024-11-19, 8-16:30 Kursträff 2 Workshop på plats i Nacka.

2025-02-05, 13-16 Kursträff 3 (onlinemöte)

2025-04-09 13-16, Kursträff 4 – avslutning (onlinemöte)

För att bli godkänd på kursen krävs: Att deltagaren gör de obligatoriska / förberedande uppgifterna i canvas. Deltar aktivt under seminarierna samt den fysiska workshopen och genomför inlämning av alla individuella uppgifter. Detta säkerställer att deltagarna förstår och behärskar kursens innehåll samt har möjlighet att tillämpa sina nyvunna kunskaper och färdigheter i praktiken.

Presentation lärare:
Peter Törlind, är biträdande Professor i produktinnovation på Luleå tekniska universitet. Peter är utnämnd till excellent lärare och har mer än 25 års erfarenhet att undervisa inom produktutveckling och innovation. Forskningen fokuserar på kreativitet, innovation och samarbete. Peter har ett stort intresse av generativ AI och använder en mängd olika AI verktyg både i forskning och utbildning.

Anna Öhrwall Rönnbäck,är Professor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Hon har mer än 25 års erfarenhet att undervisa inom industriell ekonomi, affärsutveckling, produktutveckling och innovation. Hon forskar inom teknikbaserad, hållbar och resilient affärsutveckling i olika branscher, från flyg och rymd till verkstadsindustri och livsmedel. Anna har stort intresse av AI och IT-stöd generellt för ledning av innovationsarbete.

Om du har frågor gällande kursen kontakta oss på Lukeå tekniska universitet:
Cecilia Rackner cecilia.rackner@ltu.se
Agneta Hedenström agneta.hedenström@ltu.se 

 

Översikt
Start datum:
2024-09-10
Omfattning:
40 studietimmar
Kursformat:
Online samt en fysisk workshop.
Antal platser:
100 st
Språk:
Svenska