Hoppa till innehåll
Kurs

Introduktion till generativ artificiell intelligens och lärande - för pedagoger

Jun 15, 2024/Sep 30, 2025

Registrera dig

Fullständig kursbeskrivning

Är du redo att ta klivet in i framtidens lärande? Välkommen till LTU:s kurs "Introduktion till artificiell intelligens och lärande." Under 40 timmar kommer du att få en djupdykning i hur den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens revolutionerar läraryrket och utbildningssektorn.

Målgrupp: För lärare och undervisande pedagoger på högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Förkunskaper: Inga. I den här kursen inkluderas den grundläggande kursen Introduktion till artificiell intelligens, vilket innebär att du inte behöver anmäla dig till den också. Från den 15 juni har du möjlighet att ta del av introducerande självstudier. Den lärarledda kursen startas upp 25 september enligt tider nedan.

Kursens innehåll: Denna kurs syftar till att introducera lärare, pedagoger och andra intresserade till användningen av generativ AI för att förbättra och stödja lärandet i grundskolan, gymnasiet och högre utbildning. Kursen täcker en rad olika ämnen, från introduktion till artificiell intelligens (AI) och generativ AI, anpassning av lärande, bedömning inklusive fusk, inkludering med AI till framtidens undervisning med AI och AI:s påverkan på samhället. Genom praktiska uppgifter och reflektion kommer deltagarna att utforska hur AI kan användas för att skapa mer engagerande, inkluderande undervisning samt effektiva lärmiljöer.

Kursens upplägg: Kursen består av självstudiematerial (föreläsningar, texter, filmer), uppgifter online och diskussioner och reflektion online. Kursen är en 40 timmars kurs som kombinerar självstudier och sammankomster online.

Kursen struktureras på följande sätt: Kursen är en 40 timmars kurs som kombinerar självstudier och sammankomster online.
Självstudier (34 timmar): Dessa består av korta, inspelade videoföreläsningar som täcker olika aspekter av AI och dess tillämpning inom utbildningssektorn. Dessutom kommer deltagarna att få individuella uppgifter att genomföra, vilket ger möjlighet att praktiskt tillämpa de lärda koncepten och utveckla nödvändiga färdigheter inom era respektiva områden. Kursverktyget är Canvas.
Online-träffar (6 timmar): Kursen inkluderar tre online-sammankomster där deltagarna träffas i 2 timmar vid varje tillfälle. Dessa interaktiva sessioner ger möjlighet att ställa frågor, diskutera idéer, dela erfarenheter och få ytterligare vägledning från Peter Parnes och andra kursdeltagare. Träffarna kommer att ske online via Zoom.

Datum och tider för träffar:

2024-09-25 kl. 14:00-16:00

2024-10-22 kl. 09:00-11:00

2024-11-20 kl. 14:00-16:00

För att bli godkänd på kursen krävs: att deltagaren gör de obligatoriska / förberedande uppgifterna i canvas. Deltar aktivt under seminarierna och gör den avslutande tentamkrävs inlämning av alla individuella uppgifter. Detta säkerställer att deltagarna förstår och behärskar kursens innehåll samt har möjlighet att tillämpa sina nyvunna kunskaper och färdigheter i praktiken.

Presentation lärare:

Peter Parnes,är professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet. Peter fokuserar på hur mänskligt lärande i alla åldrar kan förbättras med hjälp av moderna tekniker, inklusive AI och dataspelsteknik. Peter är medgrundare och driver ArcTech Learning Lab som är ett tvärvetenskapligt forskningslaboratorium för lärande i alla åldrar med modern teknik. Peter har också en bakgrund som entreprenör och har grundat flera företag. Peters arbetslivshistoria inkluderar att ha varit utvecklingschef för Google Sverige och han hjälper företag med strategisk utveckling. Peter driver också matverkstan Lustigbacken 3, där han experimenterar med surdegsbröd och chokladtillverkning samt Luleå Makerspace där han hjälper unga att gå från idé till prototyp.

Om du har frågor gällande kursen kontakta oss på Lukeå tekniska universitet:
Cecilia Rackner cecilia.rackner@ltu.se
Agneta Hedenström agneta.hedenström@ltu.se

Översikt
Start datum: 2024-06-15
Omfattning: 40 timmar
Kursformat: Online
Språk: Svenska